Nyheter

Redaktörstjänster

Vi erbjuder redaktörstjänster, formgivning av omslag och inlaga, samarbete med tryckerier, distribution, marknadsföring och försäljning av utgivna böcker.

Utbildning

Adagio förlag erbjuder skrivarkurser för barn och vuxna, föredrag om bokutgivning från idé till färdig bok samt workshops om författarnas upphovsrätt.

Författarbesök

Våra författare erbjuder författarbesök i skolor och på bibliotek, uppläsningar på litterära evenemang och andra offentliga framträdanden. Arvode enligt Författarcentrums rekommendationer. 

Våra böcker