Adagio förlag

ADAGIO FÖRLAG ger ut skönlitteratur om den besjälade naturen. Förlagets böcker handlar om att leva i nuet och i samklang med naturen, titta på världen med nyfikna ögon, vara orädd och våga tro på sina drömmar. Intentionen med förlagets böcker är att inspirera och sprida livsglädje.

Redaktörstjänster

Vi erbjuder lektörsläsning, manusbedömning och bearbetning av litterära texter, formgivning av omslag och inlaga, samarbete med tryckerier, publicering av manus, distribution, marknadsföring och försäljning av utgivna böcker.

Utbildning

Adagio förlag erbjuder skrivarkurser för barn och vuxna, kurser i egenutgivning samt workshops om upphovsrättsliga regler som styr den litterära och konstnärliga verksamheten.

Författarbesök

Våra författare erbjuder författarbesök i skolor och på bibliotek, uppläsningar på litterära evenemang och andra offentliga framträdanden. Arvode enligt Författarcentrums rekommendationer.