Laura Popa

LAURA POPA är bosatt i Malmö och är verksam som jurist på Avista Juristbyrå och som författare inom samtliga genrer: barn- och ungdomslitteratur, poesi, prosa och facklitteratur. De senaste åren har hon publicerat ett flertal juridiska handböcker om upphovsrätt och mänskliga rättigheter.

Laura Popa har studerat i många år litteratur- och språkvetenskap i Sverige och i Rumänien och deltagit i kurser i kreativt skrivande. Hon har även fördjupat sig i litteratur-, musik- och konstvetenskap, deltagit i konstkurser och haft separata konstutställningar. Hon är utbildad folkrättsjurist vid Stockholms universitet (2004-2009) och grundskolelärare i hemlandet Rumänien.

Laura är även verksam som konstnär, tonsättare och skrivpedagog. Besök gärna hennes hemsida för mer information.