Laura Popa

LAURA POPA är bosatt i Helsingborg och är verksam som jurist på Avista Juristbyrå och som författare inom samtliga genrer: barn- och ungdomslitteratur, poesi, prosa och facklitteratur. Det senaste året har hon publicerat ett flertal juridiska handböcker om upphovsrätt och mänskliga rättigheter, rättsområden som hon har specialiserat sig inom efter avslutad juristutbildning vid Stockholms universitet. 

Laura Popa har studerat i många år litteratur- och språkvetenskap i Sverige och i Rumänien och deltagit i kurser i kreativt skrivande. Hon har även fördjupat sig i litteratur-, musik- och konstvetenskap, deltagit i konstkurser och haft separata konstutställningar. Hon är utbildad folkrättsjurist vid Stockholms universitet (2004-2009) och grundskolelärare i hemlandet Rumänien.

Laura Popa är också verksam som konstnär, illustratör, formgivare, tonsättare och skrivpedagog. Besök gärna hennes hemsida för mer information.