Nya böcker

Författarens upphovsrätt

Upphovsrätten är ett område som har praktisk betydelse för ett stort antal människor. Många kommer i kontakt med upphovsrätten genom arbete, studier och på fritiden. Därför är en grundläggande kunskap om upphovsrätt viktig för alla.

Syftet med ”Författarens upphovsrätt” är att erbjuda en översiktlig och lättillgänglig framställning av det upphovsrättsliga systemet med fokus på litterära verk och författarens upphovsrätt. 

Målgruppen för denna handbok är författare och skribenter utan juridisk utbildning som har ett behov och intresse av att få grundläggande kunskaper om upphovsrätt. Ambitionen med denna handbok är att den ska göra reglerna om upphovsrätt lättare att förstå och tillämpa i vardagsarbetet.

Boken innehåller en ordlista där många juridiska begrepp förklaras. Ett utförligt sakregister som gör det lätt att hitta de uppgifter man söker samt utdrag ur upphovsrättslagen finns i slutet av boken som har 140 sidor.

Följande frågor besvaras i boken:

Vad betyder upphovsrätt för författare, översättare, journalister och andra skribenter? Hur uppkommer skyddet och vem är upphovsman? Har copyrightmärket © någon juridisk betydelse? Måste man ha någon litterär utbildning eller uppnå en viss ålder för att ens texter ska få upphovsrättsskydd? Är alla litterära alster skyddade av Upphovsrättslagen? Hur mycket får man citera ur någon annans verk innan det blir plagiat? Och är det verkligen tillåtet att citera stora delar av en artikel från en tidning och kalla det ”rewrite”?

Får man ge ut en bok anonymt eller under pseudonym och har man i så fall lika lång skyddstid på 70 år efter dödsåret som alla andra författare? Hur blir det med upphovsrätten när flera författare har skrivit en bok och vill ge ut den på ett förlag men en av dem vill upplåta sin upphovsrätt till ett annat förlag?

Har förlaget rätt att ge ut en bok under samma titel som en tidigare boksuccé för att dra fördel av det reklamvärde som finns i boktiteln? Hur långt får man gå när man hämtar inspiration från andra böcker innan det blir upphovsrättsintrång? Varför är parodier och travestier som förlöjligar berömda verk tillåtna i Sverige? Och får man verkligen utnyttja klassiska verk i reklam och andra kränkande sammanhang bara för att upphovsrätten har gått ut? Vad finns det för straff och sanktioner för upphovsrättsbrott?

Vad behöver man tänka på när man skriver på ett förlagsavtal? Kan man säga upp ett oförmånligt avtal? Har man några rättigheter om förlaget inte ger boken ut i tid och inte fullgör vad som står i avtalet? Hur beräknas royalty? Har man rätt till garantihonorar? Vad händer med författarens royalty om boken blir ett fiasko? Eller om förlaget går i konkurs eller säljs till ett annat företag?

Har lärarna upphovsrätt till undervisningsmaterial som de skapar på arbetstid? Och hur är det med de andra arbetstagare som skapar upphovsrättsligt material på arbetstid eller på beställning och får undermålig lön för det? Får arbetstagare disponera över allt upphovsrättsligt material hur de vill?

Vem har rätt att få del av biblioteksersättning som betalas ut av staten? Får alla författare kompensation när deras verk kopieras i skolor och på arbetsplatser? Vilka upphovsrättsorganisationer finns i Sverige och vad gör de för att bevaka författarnas rättigheter?

Finns det några vedertagna arvoden för uppdrag i skolor, författarbesök och uppläsning av egen text på en poesifestival? Hur mycket kan man begära av en tidning som publicerar ens artikel, novell eller dikt i tidningen och på nätet? Och hur är det med moms och sociala avgifter på alla uppdrag i skolor och på bibliotek samt för kommersiella arrangemang?

SLUT I LAGER