Mänskliga rättigheter i praktiken

Titel: Mänskliga rättigheter i praktiken

Författare: Laura Popa

Formgivare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-9-2

Kategori: juridik, mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Europadomstolen

Format: häftat

Storlek: 17 x 23 cm

Antal sidor: ca 150 

Kommer ut: feb-mars 2018

Pris: 199 kr

Porto: 39 kr

 

Beskrivning

Sverige har ansvar för att respektera, skydda, och främja alla invånares mänskliga rättigheter. I Sverige är skyddet för de mänskliga rättigheterna starkt om man jämför med många andra delar av världen men kränkningar förekommer även här. Sverige har flera gånger fällts för brott mot Europakonventionen.

Allt fler människor har blivit medvetna om möjligheten att vända sig till Europadomstolen när de anser sig ha fått sina rättigheter kränkta av svenska myndigheter och domstolar. Men 90% av de klagomål som tas emot av domstolen avvisas på grund av att klagomålet inte uppfyller prövningsvillkoren. Vilka rättigheter skyddas av Europakonventionen och vad behöver man iaktta när man vänder sig till domstolen? Vilka villkor måste man uppfylla för att kunna ge in ett klagomål? Hur hanteras ett klagomål? ”Mänskliga rättigheter i praktiken” erbjuder en praktisk handledning om hur man går till väga när man vänder sig till Europadomstolen med ett klagomål. Den beskriver hur ett klagomål hanteras, under vilka förutsättningar ett klagomål tas upp till behandling och redogör för förfarandet i domstolen. Denna grundläggande introduktion kräver inga juridiska kunskaper och vänder sig till var och en som har ett intresse av att lära sig mer om mänskliga rättigheter och om klagoprocessen i Europadomstolen.

Laura Popa är utbildad människorättsjurist vid Stockholms Universitet. Hon är verksam som författare och jurist på Avista Juristbyrå.