Mänskliga rättigheter i praktiken

Titel: Mänskliga rättigheter i praktiken

Författare: Laura Popa

Formgivare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-9-2

Kategori: juridik, mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Europadomstolen

Format: häftad

Storlek: 15,5 x 22 cm

Antal sidor: 184

Utgiven: 15 mars 2018

Pris: 219 kr (porto 39 kr)

OMSLAG

PROVLÄS

Beskrivning

De mänskliga rättigheterna verkar som en självklarhet i teorin men hur fungerar de i praktiken? Denna handbok erbjuder en lättillgänglig guide för hur man bevakar sina grundläggande rättigheter som enskild i Sverige och vilka myndigheter och instanser man kan vända sig till när rättigheterna kränks. Boken beskriver vad artiklarna i Europakonventionen betyder och förklarar klagoprocessen i Europadomstolen. Denna grundläggande introduktion kräver inga juridiska förkunskaper och vänder sig till var och en som har ett intresse av att lära sig mer om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och Europadomstolen.

Laura Popa är utbildad folkrättsjurist vid Stockholms universitet. Hon är verksam som författare och jurist på Avista Juristbyrå.