Nya böcker

Konstnärens upphovsrätt

Konstnärens upphovsrätt utgör del 2 i bokserien om upphovsrätt, Kulturskaparens upphovsrätt. 

Konstnärens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Boken fokuserar på konstnärliga verk (bildkonst, brukskonst och fotografiska verk) och vissa närstående rättigheter (utövande konstnärer och fotografiska bilder). Den riktar sig till konstnärer, fotografer och andra kulturskapare utan juridiska förkunskaper som i sitt arbete stöter på frågor av upphovsrättsligt slag. Boken är full av exemplifierande rättsfall som ger en god förståelse för hur upphovsrätten fungerar i praktiken. Förutom en ordlista där många juridiska uttryck och termer förklaras, innehåller boken även ett rättsfallsregister och användbara litteraturtips.

Utan ett upphovsrättssystem som gör det möjligt att kontrollera och ta betalt för olika användningar av ett verk skulle få konstnärer, fotografer, musiker, författare, artister, musik- och filmproducenter vilja satsa på kreativa yrken. En fungerande upphovsrätt är en förutsättning för konstnärer att vara yrkesverksamma i framtiden.

Vad betyder upphovsrätt? Är alla målningar, teckningar och fotografier skyddade av upphovsrättslagen? Vad krävs det för att ett alster ska få upphovsrättsskydd? Vad betyder bildkonst, brukskonst, performancekonst och vad menas med artister eller utövande konstnärer? Vad är skillnaden mellan fotografiska verk och fotobilder?

Får man ”låna” andras facebooks bilder och illustrationer från sociala medier och sprida dem på internet eller använda dem hur som helst? Får man måla av en bild utan tillstånd? Eller kopiera en målning och sälja den? Var går gränsen mellan inspiration och efterbildning?

Får man fotografera konstverk på en utställning och lägga ut bilderna på sin hemsida eller blogg? Får man kopiera bilder och illustrationer för privat bruk? Får man citera konst och fotografier på samma sätt som man citerar litterära verk? När får man använda bilder och konstverk utan tillstånd?

Vem har upphovsrätten till alster som produceras inom ramen för en anställning eller på uppdrag? Får man säga upp oförmånliga och orättvisa avtal? Vad händer vid en tvist?

Var går gränsen mellan politisk satir och hets mot folkgrupp, blasfemi eller förtal? Kan man begå brott med konstnärligt syfte?

Finns det några upphovsrättsorganisationer som värnar upphovsrätten och strävar till att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för yrkesverksamma konstnärer, fotografer och utövande konstnärer? Får konstnärer och fotografer någon ersättning när deras verk kopieras i skolor och på bibliotek? Dessa frågor och många andra tas upp och besvaras i boken Konstnärens upphovsrätt.