FörfattarbesökSkapande skola

Skapande skola

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Barn ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och utforska olika kunskaper och erfarenheter.

Vad är Skapande skola?
Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan. Bidraget ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande skola bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Bidraget kan användas till inköp av professionell kultur för att stimulera elevernas eget skapande. Syftet är också att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan.

Kulturrådet fördelar cirka 175 miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter i landets grundskolor och förskolor. Cirka 154 miljoner fördelas till grundskolan och 21 miljoner till förskolan.

Anlita en författare inom ramen för Skapande skola
Genom böcker öppnar sig helt nya världar. Barnen lär sig språk bättre, använder sin fantasi, lär sig nya saker och besöker platser de kanske aldrig skulle ha besökt annars. Det är viktigt med ett rikt språk och utveckling av en god läskunnighet. Språket betyder väldigt mycket för vår identitet, självkänsla och verklighetsuppfattning.

Det finns många sätt att arbeta med skrivande och litteratur för att stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust. Författare kan med inspirerande seminarier och workshops hjälpa eleverna att hitta sin egen röst. Genom övningar kan de träna på och reflektera över sitt skrivande och enskilt eller i grupp producera texter, dikter, teater- eller filmmanus som efter författarbesöket kan resultera i scenframträdanden, tryckta alster och uppvisningar för klassen.

Författarbesök inom ramen för Skapande skola
Våra författare besöker ofta skolor, årskurserna F-9, och berättar om sina böcker, läser och pratar om sitt skrivande och sina böcker, om hur en bok blir till. De brukar också ägna tid åt skriv- och berättarövningar samt hålla i skrivarverkstäder.

Laura Popa är verksam som författare och är bosatt i Malmö. Sedan hon debuterade med barnboken ”Berättelser om den musikaliska naturen” (2013) har hon varit ute på över 200 författarbesök i skolor och pratat om fantasy, sagor och poesi. Hennes skolbesök går framförallt ut på att inspirera eleverna att skriva och läsa.

Vad gör Laura under författarbesöken?
Hon tycker att det är väldigt roligt att komma ut och träffa läsare i skolor och på bibliotek. Med sina besök vill hon förmedla både läs- som skrivinspiration. När hon besöker skolor berättar hon om sina böcker samt om sin egen väg in i skrivandet och författarskapet. Hon berättar gärna om hur det är att jobba som författare och om hur det kan gå till när hon får en idé som till slut blir en färdig bok. Vid intresse läser hon högt ur sina böcker och välkomnar frågor och diskussioner kring innehållet och skrivprocessen.

Laura Popas främsta uppdrag när hon besöker skolor är att, genom enkla tips och roliga, spännande övningar, visa för eleverna att vem som helst kan skriva. Att skapa både dikter och berättelser ska vara lustfylld. Eleverna ska hitta lusten och inspirationen att skriva och bli medvetna om sin egen förmåga. 

Kreativa övningar, inspiration och konkreta skrivtips
Att läsa och skriva är att öppna dörren till nya världar, vare sig man träder in i någon annans universum eller skapar sitt eget. Laura jobbar både med dikter och berättande, kommer med konkreta skrivtips om hur man bygger upp en bra historia, hur karaktärer får liv genom gestaltning och hur man gör målande miljöbeskrivningar.

Laura håller lektioner, kurser och inspirationsföreläsningar för både barn, unga och vuxna. Hon skräddarsyr alltid besöken efter önskemål: berättelseverkstad, inspirationsworkshop eller poesikurs.

Läs mer om Laura Popa på Författarcentrum Syd. Boka ett författarbesök eller inspirationsworkshop med henne genom Författarcentrum Syd eller kontakta henne direkt.