Tävling

Vinn boken Paradisfåglarna!

Paradisfåglarna är en kapitelbok för mellanåldern som utspelar sig i Botaniska trädgården i Visby. En fantasiberättelse med fokus på kärlekens kraft. Kärlek finns överallt, i allt och i alla människor, säger Paradisfåglarna, de magiska varelserna som hjälper Elvira att upptäcka världens äldsta hemlighet. Håller du med?

  • Vad betyder KÄRLEK för dig? Vad tänker du på när du hör ordet KÄRLEK?

Berätta i några meningar eller i en dikt vad kärlek betyder för dig och skicka in ditt bidrag till info(a)adagioforlag.se.

Vi lottar ut några gratis ex av boken Paradisfåglarna till er som skriver mest uttrycksfulla texter om kärlek. Senast den 28 februari ska du skicka in ditt bidrag.

Lycka till!


Uppdatering 1 mars

Grattis till Elin Helmersson som har vunnit ett ex av Paradisfåglarna för sin fina text om kärlek: 

Kärlek för mig är min katt och mina vänner. Min familj, huset jag bor i och känslan i naturen. Kärlek är när jag kan se fröna växa och spira, när jag ser katten leka och när jag hör fåglarna kvittra. När jag möter skogens djur, när jag ser blommorna blomma då känner jag mig lycklig.

När jag läser en bok och kommer djupare in i en berättelse, eller när jag lyssnar till musik och får höra en historia. När jag sitter i det gröna gräset och ser fjärilar och bin surra omkring. Allt detta är kärlek för mig!